خیارشور شیرین، خامه ترش » چای گرم در هوای سرد

در هوای سرد کانادا چای گرم می چسبد به شرط آن که طعم چای به مذاقتان سازگار باشد

Share
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.