معرفی و چاق سلامتی


چنین دارم از موبد پاک یاد
چو ایران نباشد تن من مباد


سلام

اسم من داریوش شامبیاتی است. ۹ ماه است که به کانادا مهاجرت کرده ام. قبل از مهاجرت “کاناداجون” را می خواندم. مدتی قبل آقای پارسای لطف کردند و این ستون را در اختیار من قرار دادند که تجربیاتم و آنچه را که در این مدت در ینگی دنیا برایم تازه و جالب بوده بنویسم. به هر حال آدم در محیطی جدید با فرهنگی دیگر تازه هایی را می بیند که بعدها به آن تجربه می گویند، که بیانشان حتما به کار دیگران خواهد خورد.

آنچه را که من می نویسم – بنده ایرانی و عاشق ایران – مسؤولیتش با شخص خودم است و در مورد مطالب و پانویس های دیگران چیزی را به عهده نمی گیرم. این نوشته ها نه خاطره نویسی خواهد بود و نه مقایسه. اگر از شیرینی سیب سرخ گفتم دلیل نمی شود که ترشی سیب سبز را دوست نداشته باشم. پرتقال خوب خوب است. با نارنگی مقایسه اش نمی کنم. مرغ همسایه مثل مرغ خودم مرغ است و غاز همسایه غاز. به خوبی و بدی هیچ کدام در مقایسه با دیگری کاری ندارم.

می دانم که زبان فارسی شیرین است و پر از ایهام و می توان در لفافه حرف زد. اما من در یادداشتهایم – که امیدوارم به کارتان بیاید – در این مقوله ها وارد نمی شوم. به قول منطقیون “اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند”. من اگر بنویسم شعر شاملو را دوست دارم دلیل نمی شود شاعر دیگری را دوست نداشته باشم. کوتاه اینکه هیچ مقایسه ای در کار من نیست.

مرحمت آقا زیاد
داریوش شامبیاتی

نوشته مرتبط: مو لای درزش نمی رود

حقوق قانونی و کپی رایت

نصب رایگان تولبار “مهاجرت به کانادا”

بالاترین: Balatarin

دنباله

Share

, , , ,

Comments are closed.