سرزمینی در میان سه اقیانوس و چهار دریاچه عظیم


کانادا از نظر مساحت دومین کشور روی زمین است. این کشور از سمت غرب به اقیانوس آرام Pacific Ocean و از سمت شرق به اقیانوس اطلس Atlantic Ocean ختم می شود. این کشور از شمال هم به وسیله اقیانوس منجمد شمالی Arctic Ocean محدود شده است. البته بخشی از مرز غربی کانادا هم مرز با آلاسکاست که یکی از ایالت های کشور آمریکا محسوب می شود.

وضعیت مرز جنوبی متفاوت است. بخشی از مرز جنوبی کانادا به خاک آمریکا ختم می شود. بخش دیگر آن از میان یکی از دریاچه های عظیم Great Lakes عبور می کند. این دریاچه های آب شیرین به ترتیب از غرب به شرق دریاچه سوپریر Superior Lake، دریاچه هیوران Lake Huron، دریاچه اری Lake Erie و دریاچه انتاریو Lake Ontario نام دارند. دریاچه سوپریر بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است. نقشه زیر آنچه در این دو پاراگراف مطرح شد را نشان می دهد.


View Larger Map

متن انگلیسی English Post

حقوق قانونی و کپی رایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

بالاترین: Balatarin

دنباله

Share

, ,

Comments are closed.