تعریف مقیم دائم Permanent Resident


مقیم دائم Permanent Resident به کسی گفته می شود که طبق قوانین کانادا حق ورود، اقامت، کار، تحصیل و زندگی در کانادا دارد. این حق تا زمان حفظ اقامت دائم حفظ می شود.

به دست آوردن اقامت دائم

اقامت دائم معمولا از طریق مهاجرت فرد یا همراهان او (نظیر همسر یا پدر و مادر) حاصل می شود. تعدادی از افراد هم از طریق پناهندگی اقامت دائم می گیرند.

از دست دادن اقامت دائم

یک مقیم دائم اقامت خود را معمولا به یکی از دلایل زیر از دست می دهد.

  • تبدیل اقامت دائم به شهروندی (تابعیت) کانادا Citizenship
  • عدم حضور در کانادا (در حال حاضر حضور کمتر از دو سال طی یک دوره پنج ساله موجب ابطال می شود)
  • ابطال اقامت دائم به واسطه تصمیم مقامات دولتی (مثلا در صورت ارتکاب به جرایم سنگین)

برای اطلاعات بیشتر به نوشته های زیر مراجعه فرمایید.

دنباله

حقوق قانونی و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , ,

Comments are closed.