تعریف CIC


کلمه CIC مخفف Citizenship and Immigration Canada (تابعیت و مهاجرت کانادا) است. این کلمه به یکی از سه سازمان مرتبط با امور مهاجران کانادا اشاره می کند. این سازمان ها عبارتند از:

  • IRB یا Immigration and Refugee Board of Canada (هیأت مهاجرت و پ ن ا ه ن د گ ی کانادا) که بیشتر مسؤول دادگاه های مهاجرتی و پ ن ا ه ن د گ ی است
  • CIC یا Citizenship and Immigration Canada که سیاستگذار و مجری امور مهاجرتی است
  • CBSA یا Canada Boarder Services Agency (آژانس خدمات مرزی کانادا) که مسوؤل امور گمرکی و همین طور ورود و خروج افراد به کاناداست

سه سازمان فوق زیر نظر وزیر تابعیت، مهاجرت و چندفرهنگه بودن کانادا Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism فعالیت می کنند.

دقت فرمایید که CIC در سیاستگذاری های مهاجرتی اختیار تام ندارد. برخی سیاست های کلی مربوط به  امور مهاجرتی، در سطح پارلمان کانادا تعریف و در قالب Immigration and Refugee Protection Act (قانون مهاجرت و حمایت از پ ن ا ه ن د گ ا ن) تصویب می شود. همچنین برخی تصمیم گیری های صورت گرفته توسط دادگاه های کانادا بخصوص دادگاه فدرال، دادگاه تجدید نظر فدرال و دادگاه عالی کانادا تا حدودی برروی سیاستگذاری های این سازمان اثر می گذارد.

لینک وبسایت سازمان CIC


حقوق قانونی و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, ,

Comments are closed.