تعریف جعل یا قلب واقعیت هنگام مهاجرت Misrepresentation


اصطلاح Misrepresentation (جعل یا قلب واقعیت) در قانون مهاجرت کانادا به معنای عدم ارائه اطلاعات صحیح هنگام مهاجرت به کانادا و یا پرهیز از ارائه اطلاعات مرتبط است. یعنی اینکه شخصی با قصد قبلی مدارک تقلبی یا نادرست ارائه دهد و یا از ارائه مدارک یا اطلاعاتی که تصمیم گیری افسر اداره مهاجرت را تحت تأثیر قرار می دهد خوددداری کند. مصادیق Misrepresentation در ماده ۴۰ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان Immigration and Refugee Protection Act آمده است. در بند دوم همان ماده تصریح شده است که افرادی که اقدام به جعل یا قلب واقعیت کنند برای مدت دو سال به کانادا ممنوع الورود می شوند.

زمان ممنوع الورود شدن از هنگام قطعی شدن تصمیم اداره مهاجرت برای متقاضی خارجی Foreign National و یا از هنگام اخراج مقیم دائم کانادا از این کشور محاسبه می شود. بدیهی است اگر Misrepresentation یک مقیم دائم کانادا محرز شود، وی اقامت خود را هم از دست خواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ممنوع الورورد شدن Inadmissibility اینجا کلیک کنید.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

دنباله

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , , , ,

Comments are closed.