تعریف فرد خارجی در مهاجرت به کانادا Foreign National


ماده دوم قانون مهاجرت کانادا Immigration and Refugee Protection Act فرد خارجی Foreign National را کسی تلقی می کند که تابع (شهروند) یا مقیم دائم کانادا نباشد.  برای مثال افراد زیر خارجی محسوب می شوند.

  • کسانی که با ویزای توریستی وارد کانادا شده اند
  • کسانی که از گرفتن ویزا معاف هستند ولی به عنوان توریست وارد کانادا شده اند
  • کسانی که بدون نیاز به ویزا در کانادا مشغول به امور تجاری و یا تحصیلی هستند
  • کسانی که در کانادا با ویزای تحصیلی مشغول به تحصیل هستند
  • کسانی که در کانادا با مجوز کار مشغول کار و زندگی هستند
  • کسانی که تقاضای پ ن ا ه ن د گ ی داده اند ولی هنوز تقاضایشان مورد قبول واقع نشده است
  • کسانی که به عنوان یک فرد بدون پاسپورت Stateless وارد کانادا شده  و تقاضای پ ن ا ه ن د گ ی داده اند


علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

دنباله

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, ,

Comments are closed.