ببخشید عذر می خوام یک نکته کوچیک


عذر می خواهم ببخشیدیکی از عادت های ایرانیان عزیز این است که هنگام پرسیدن سوالاتشان عذر خواهی می کنند. مثلاً می گویند: “ببخشید، یک سوالی از حضورتان داشتم…” عذرخواهی کردن به این شکل در کشور کانادا مرسوم نیست. به عبارت دیگر وقتی سوالتان را می پرسید همراه آن نیازی نیست بگویید I’m sorry. اصلاً اگر سوالتان را با I’m sorry شروع کنید خیلی عجیب است.

در مکالمات روزمره دو عبارت، بسیار به هم نزدیک هستند:

  1. I’m sorry
  2. Excuse me

اولی به معنای عذر خواهی کردن است و معمولا وقتی به کار می رود که کار بدی کرده باشید و از آن بابت قصد عذر خواهی داشته باشید. با استفاده از تُن صدا می توانید میزان پشیمانی خود را نشان دهید. گاهی اوقات هم باید کلمات دیگری را اضافه کنید که بر صداقتتان تاکید داشته باشد. برای مثال I’m terribly sorry. I didn’t mean to. (یعنی من بسیار متاسفم. قصدم این نبود.)

عبارت دوم یعنی Excuse me بیشتر برای جلب توجه طرف مقابل است. مثلا اگر از کسی سوالی دارید ولی او رویش به سمت دیگری است یا مشغول کار خودش است در ابتدای سوالتان می توانید این عبارت را بیاورید که توجهش جلب شود. مثلا بگویید: Excuse me! May I ask you the price of this T-shirt. اگر بخواهیم این جمله را به فارسی برگردانیم می شود: “عذر می خواهم. می شود قیمت این تی شرت را به من بگویید”.  از همین جاست که کار خراب می شود. چون وقتی Excuse me را از انگلیسی به فارسی برمی گردانیم می شود “عذر می خواهم” و اگر “عذر می خواهم” را از فارسی به انگلیسی برگردانیم می شود I’m sorry و این طوری است که منظورمان یک چیز بوده ولی وقتی به انگلیسی بر می گردد یک چیز دیگر می شود.

پس I’m sorry را برای عذر خواهی و Excuse me را برای جلب توجه به کار ببرید. دقت بفرمایید که اینها یک اصل اساسی بدون برگشت نیستند. به قول کانادایی ها These are not rules set in stone. یعنی اینها قوائدی نیستند که بدون برگشت باشند. ممکن است این عبارت ها در موارد دیگر و به شکل های دیگر و حتی گاهی وقت ها به جای هم استفاده شوند. مثلا اگر شما عطسه کنید می گویید Excuse me نه I’m sorry. بدیهی است وقتی عطسه می کنید قبلا به اندازه کافی توجه دیگران را به خود جلب کرده اید و نیازی نبوده مجدد توجهشان را جلب کنید. در اینجا هدف شما واقعا عذر خواهی است ولی نوعی عذرخواهی کمرنگ. برای همین است که دیگر نمی گویید I’m sorry چون که با عطسه کردن شما آسمان که به زمین نیامده، آمده؟

مورد دیگر این است که اگر با کسی صحبت کنید و او متوجه صحبت های شما نشود ممکن است بگوید I’m sorry (به شکل سوالی البته) که در اینجا به معنای عذر خواهی نیست بلکه منظورش این است که تکرار کن. ممکن است به جای این عبارت از Pardon me یا What’s that استفاده شود. هیچ کدام از اینها بی ادبی نیست و کاملا طبیعی است که وقتی صحبت یکی را متوجه نمی شوید یکی از اینها را بپرسید تا حرفش را تکرار کند.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

دنباله

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”


Share

, , , , ,

Comments are closed.