زنگ تفریح مهاجران کانادا


حدس بزنید تصاویر زیر در کجا گرفته شده (نام فروشگاه) و هدف از آنها چه بوده است؟  این مسابقه جایزه ندارد و فقط برای رفع خستگی خوانندگان عزیز است. لطفاً پاسخ های خود را در زیر منتشر کنید. خوانندگان ساکن کانادا شانس بیشتری در پاسخ گویی درست دارند (این هم یک راهنمایی کوچک!!)

عکس متفرقه 1عکس متفرقه 2عکس متفرقه 3عکس متفرقه 4عکس متفرقه 5


پاسخ مسابقه

همان طور که خیلی از عزیزان متوجه شدند این فروشگاه Future Shop است (شعبه چتم Chatham). علت عکس ها هم این است که ما فکر می کردیم دوربینمان خراب شده است، نگو یک شیطانی برروی لنز دوربین دکمه AF (فوکوس اتوماتیک) را به MF (فوکوس دستی) تبدیل کرده بود. به فروشگاه مراجعه کردیم که قضیه را توضیح بدهیم. همین طور که منتظر بودیم تا مسؤول بخش دوربین ها به سراغمان بیاید قضیه را متوجه شدیم، دکمه را سر جایش برگرداندیم و برای اطمینان و بدون هدف چند عکس گرفتیم که اینجا می بینید.

Share

,

Comments are closed.