خبر داغ – وضعیت ظرفیت های مهاجرت


نکته: این مطلب که بخشی از آن ترجمه غیر رسمی از وب سایت اداره مهاجرت کاناداست در تاریخ ۲۹ جون (ژوئن) ۲۰۱۱ میلادی برابر ۸ تیرماه ۱۳۹۰ بروز شد. برای مشاهده نسخه رسمی و بروز به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.


این مطلب را به وب سایت یا وبلاگ خود کپی نکنید! (مهاجران کانادا)

خبر داغ داغکسانی که اخبار مهاجرتی را دنبال می کنند مطلع هستند که اداره مهاجرت کانادا تغییراتی اساسی در وضعیت پذیرش مهاجران در گروه کارکنان ماهر فدرال Federal Skilled Worker داده است [لینک]. این تغییرات که از تاریخ ۲۶ جون ۲۰۱۰ اعمال شده [لینک] طبقه بندی های شغلی مورد قبول را برای کسانی که دعوتنامه شغلی Arranged Employment Offer ندارند به ۲۹ طبقه محدود کرده است [لینک]. از سوی دیگر ظرفیت پذیرش در هر یک از این رشته ها حداکثر ۱۰۰۰ متقاضی Application در سال و ظرفیت پذیرش کل این رشته ها حداکثر ۲۰۰۰۰ متقاضی در سال است [لینک]. کسانی که دعوتنامه شغلی داشته باشند از این محدودیت ها معافند [لینک].

اداره مهاجرت اخیراً آماری را منتشر کرده است که نشان می دهد در هر گروه چند تقاضا ارسال و پذیرفته شده است. در تاریخ ۲۸ جون (ژوئن) ۲۰۱۱ یعنی ۷ تیرماه ۱۳۹۰ در مجموع ۱۴۰۵۴ تقاضا از حداکثر ۲۰۰۰۰ تقاضا مورد قبول قرار گرفته [لینک]. در زیر آمار دقیق آمده است.

۰۶۳۱ مدیران رستوران و خدمات مواد غذایی۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۰۸۱۱ مدیران صنایع مادر (به جز کشاورزی) – ۱۸۹ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۱۱۲۲ خدمات حرفه ای امور بازرگانی به بخش مدیریت۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۱۲۳۳ ماموران اداره بیمه – ۴۶۶ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۲۱۲۱ زیست شناسان و دانشمندان در رشته های مرتبط۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۲۱۵۱ مهندسان معماری (آرشیتکت ها)۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۱۱۱ پزشکان متخصص۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۱۱۲ پزشکان عمومی و پزشکان خانواده۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۱۱۳ دندانپزشکان ۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۱۳۱ داروسازان ۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۱۴۲ فیزیوتراپ ها – ۴۰۶ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۳۱۵۲ پرستاران دارای پروانه و پزشک پرستاران [آشنایی بیشتر با این رشته] – ۱۰۰۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا (ظرفیت تکمیل)

۳۲۱۵ تکنسین های رادیولوژی و پرتو پزشکی – ۸۲ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۳۲۲۲ آسیستان های دندانپزشکان – ۵۴ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۳۲۳۳ کمک پرستاران، بهیاران، دستیاران اتاق عمل – ۵۳۸ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۴۱۵۱ روانشناسان – ۲۳۴ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۴۱۵۲ کارمندان تامین اجتماعی و خدمات مشاوره اجتماعی – ۸۶۳ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۶۲۴۱ سرآشپزان – ۱۹۰ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۶۲۴۲ آشپزها – ۳۹۳ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۱۵ پیمانکاران و ناظران صنایع چوب و امور نجاری – ۲۱۴ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۱۶ پیمانکاران و ناظران امور صنعتی – ۴۸۴ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۴۱ برقکاران (بجز سیستم های صنعتی و قدرت) – ۲۴۹ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۴۲ برقکاران صنعتی – ۲۷۶ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۵۱ لوله کش ها – ۷۱ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۲۶۵ جوشکاران و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط – ۸۷ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۳۱۲ مکانیک های ماشین آلات متحرک سنگین – ۶۸ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۳۷۱ اپراتورهای جرثقیل۱۴ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۷۳۷۲ تکنسین های حفاری، انفجار و بهره برداری معادن سطحی و زیرزمینی – ۲۹ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

۸۲۲۲ سرپرستان (سوپروایزر) خدمات و حفاری چاه های نفت و گاز – ۱۴۷ تقاضا از حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا

این مطلب را به وب سایت یا وبلاگ خود کپی نکنید! (مهاجران کانادا)

تحلیل آمار فوق

اولین مسأله ای که به نظر می رسد این است که سخت گیری های اخیر اداره مهاجرت در ارائه نتایج آزمون آیلتس IELTS یا تف TEF در همان ابتدا و عدم پذیرش مدارک ناقص باعث شده که بسیاری از تقاضاهای ارسالی بازگردانده شوند یا اصولاً مهاجران تا تکمیل مدارکشان از ارسال تقاضانامه خودداری کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خیلی ها از همان اول دست به کار شده اند و خود را برای آزمون زبان و تکمیل مدارک آماده می کنند انتظار می رود در چند ماه آینده ظرفیت ها سریع تر به سوی تکمیل شدن پیش بروند.

در میان رشته های مذکور گروه های ۰۶۳۱ (مدیران رستوران و مواد غذایی)، ۱۱۲۲ (خدمات حرفه ای امور بازرگانی به مدیریت)، ۳۱۱۱ (پزشکان متخصص)، ۳۱۱۲ (پزشکان عمومی و خانواده)، ۳۱۱۳ (دندانپزشکان)، ۳۱۵۲ (پرستاران)،۲۱۵۱ (آرشیتکت ها)، ۲۱۲۱ (زیست شناسان) و ۳۱۳۱ (داروسازان) تکمیل شده اند. به هیچ وجه در این گروه ها اقدام نکنید چون مدارک شما بازگردانده خواهد شد. تنها کسانی می توانند در این گروه ها اقدام کنند که دعوتنامه شغلی داشته باشند.

میدان در بسیاری از گروه های شغلی کاملاً باز است. کسانی که در این گروه ها متقاضی هستند لازم است خودشان را آماده کنند چون این فرصتی طلایی است که نباید از دست داد. در این میان در گروه اپراتورهای جرثقیل ۷۳۱۷ کمتر از ۱۵ تقاضا پذیرفته شده است. افرادی که در این گروه یا گروه های کم متقاضی پذیرفته شوند احتمالاً شانس استخدامی خوبی در کانادا خواهند داشت چرا که فهرست فوق تا حدودی به نیاز بازار کانادا مرتبط است. (البته خیلی روی رابطه این فهرست و بازار کار کانادا حساب باز نکنید).

دست آخر اینکه آمار فوق نشان می دهد اگر هدف اداره مهاجرت بستن راه مهاجران متخصص به کانادا بوده، تا کنون بسیار موفقیت آمیز بوده است. عکس العمل پارلمان کانادا نسبت به این تغییرات آینده مهاجرت به کانادا را ترسیم خواهد کرد. من مثل خیلی های دیگر این تغییرات را از نزدیک دنبال می کنم و امیدوارم حاصل آن یک انقلاب در نظام مهاجرتی کانادا باشد تا هم بهترین افراد برای مهاجرت به کانادا انتخاب شوند و هم این افراد بعد از ورود به کانادا از تصمیم خود راضی باشند.

منبع خبر: همواره برای مشاهده اخبار معتبر به وب سایت اداره مهاجرت کانادا مراجعه فرمایید [لینک].

این مطلب را به وب سایت یا وبلاگ خود کپی نکنید! (مهاجران کانادا)

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”


این مطلب را به وب سایت یا وبلاگ خود کپی نکنید! (مهاجران کانادا)


Share

, , , , , , ,

Comments are closed.