انتشار فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری


دقایقی پیش فرمی را برروی بخش فارسی وب سایت “مهاجران کانادا” منتشر کردم که شرایط مهاجرت شما از طریق سرمایه گذاری را بررسی می کند. اگر در شرایط مالی مناسبی هستید این فرم را پر کنید.

فرم ارزیابی به منظور بررسی شرایط جایگزین برای مهاجرت سرمایه گذاران


چنانچه به دنبال سایر روش های مهاجرت هستید یکی از دو فرم زیر را پر کنید.


علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , , , ,

Comments are closed.