گزارش تصویری از اولین برف


امروز شنبه ششم نوامبر ۲۰۱۰ میلادی برابر پانزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ خورشیدی اولین برف چتم Chatham به زمین نشست. البته اینکه می گویم برف، در حدی نبود که همه جا را خوب بپوشاند و ظرف یکی دو ساعت هم آب شد ولی به هر حال همین قدر بود که بچه ها را ذوق زده کند و سقف منازل را سفید. در زیر چند تصویر از این روز تاریخی!! خدمتتان تقدیم می شود.


درختان منزل ما “نه پوشیده” بلکه آغشته به برف

درختان آغشته به برف


ترکیبی از درخت پاییزی و چمن زمستانی برف آلود

پاییز و زمستان در یک نما


بخشی از حیاط دبستان و راهنمایی Tecusmeh مستقر در چتم

حیاط مدرسه و مدرسه در دوردست

 

نمای نزدیک از برف و چمن و برگ های زرد

چمن و برف و برگ های پاییزی

 

ساعت ۱۰ صبح خبری از برف نبود و گل ها می خندیدند

گل ها پس از آب شدن برف

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , , , ,

Comments are closed.