پاسخ سوال تابلو و حصار


چند روز پیش سوال تصویری مطرح کردم مبنی بر اینکه: آیا می دانید هدف از این تابلو و حصار چه بوده است؟

هدف از این تابلو چیست

و اما پاسخ….

دوستان عزیز این نه قفس حیوانات وحشی است، نه مرکز فعالیت های اتمی!! نه کارگاهی ساختمانی و نه هزار و یک حدس دیگری که عزیزان زدند. این تشکیلات برای یک بلوک سیمانی سرهم شده بود که ترک برداشته بود. بلوک را کنده بودند و برای آنکه نکند خدای نکرده کسی در این چاله!! به عمق ۴ سانتی متر سقوط کند!! دور آن حصار زده اند!! لابد تابلو هم از قبل به حصار بوده که دیگر ارزشش را نداشته بکنند یا آنکه گذاشته اند که حواس عابرین باشد که این حصار است و نکند کسی به حصار بخورد “اوف” بشود!! باورتان نمی شود، دو تصویر زیر را ببنید.

کارگاه ساختمانی!! کانادایی

چاله با احترامات فائقه

در پایان باید تأکید کنم که من این عکس ها را گرفتم به خاطر اینکه برایم اتفاقی جالب و استثنایی بود. گرچه در کانادا سلامت افراد اهمیت زیادی دارد ولی این طور هم نیست که برای هر چاله چهار سانتی متری یک حصار این طوری علم کنند.

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه خدمات مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , ,

Comments are closed.