گزارش تصویری از ایرانیان غربت زده تورنتو!


دو کلمه “غربت” و “مهاجرت” از آن کلماتی هستند که توسط مهاجران به دفعات استفاده می شوند. من در آینده نظر شخصی خودم را در این باب به صورت یک مقاله منتشر خواهم کرد ولی در حال حاضر ادعا می کنم که اگر مهاجرت برای سایر ایرانی ها غربت باشد، برای اغلب ایرانیان ساکن تورنتو لفظی است که تنها به واسطه “مد” بودن استفاده می شود*. تصاویر زیر را همین امروز از گوشه ای از تورنتوی بزرگ در طول خیابان یانگ Yonge حدفاصل مناطق نورث یورک North York، تورن هیل Thornhill و ریچموند هیل Richmond Hill گرفته ایم. قصد تبلیغ هیچ یک از فروشگاه هایی که در این تصاویر می آیند نیست؛ در ضمن این تصاویر تنها مشت نمونه خرورار است و بخشی از تصاویری است که گرفته ایم (حال بماند که به سراغ خیلی از نقاط دارای فروشگاه های ایرانی نرفتیم). لازم به یادآوری است که در بسیاری از فروشگاه هایی که عنوان فارسی ندارند نیز می توان فروشندگان و کارمندان ایرانی یافت. خودتان ببینید و قضاوت کنید.

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

فروشگاه های ایرانی تورنتو

* در این نوشته کوچکترین قصدی مبنی بر دلخور کردن ایرانیان عزیز ساکن تورنتو نبوده است؛ برعکس قصدم این بوده نشان دهم چگونه ایرانیان ساکن تورنتو موفق شده اند محیطی ایرانی و قشنگ در کنار هم به وجود بیاورند و این فروشگاه ها نماد همزیستی شیرین این عزیزان در کنار یکدیگر است. اگر از متن فوق جور دیگری برداشت می شود پیشاپیش عذر می خواهم.

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه خدمات مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”Share

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.