یک انگلیسی مهاجر به کانادا


آخرین نوشته نگارنده (علیرضا پارسای) در ستون Chatham Settler روزنامه Chatham Daily News به مسایل یک انگلیسی که برای تحصیل و کار به کانادا آمده است می پردازد. من شخصاً با ایشان مصاحبه کردم و موضوع به نظرم خیلی جالب آمد. برای مطالعه نوشته اینجا کلیک کنید.

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه خدمات مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

,

Comments are closed.