باز هم قندیل


یکی دو روز بعد از انتشار گزارش تصویری قندیل! به یک ردیف قندیل جالب در پشت یک رستوران کانادایی برخورد کردیم. حیفم آمد تصاویر را به شما نشان ندهم. امیدوارم لذت ببرید.

قندیل دیوار رستوران


قندیل و رستوران

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه خدمات مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , ,

Comments are closed.