بهار کاذب!


دو روز پیش تصویری از پشت پنجره شرکت برایتان منتشر کردم که از باران و آمدن بهار خبر می داد. خوب، باران دو روز بارید و هوا هم بهاری بود – البته با استانداردهای اینجا – ولی ناگهان دیشب باران متوقف شد و جایش را به برفی سنگین داد. در منطقه ما نزدیک ۲۰ سانتی متر برف آمد و دوباره چمن ها را از دیدن رهگذران ناپدید کرد. تصویری که در زیر ملاحظه می کنید امروز صبح گرفته ام. در زیر آن، تصویری که دو روز پیش منتشر کرده بودم را نیز ملاحظه می کنید. ای بهار دروغگو! کجایی؟

بهار برفیبهار؟؟؟ امروز

 

دفتر خدمات مهاجرتی پارسایبهار دو روز پیش

 

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

انجام کلیه امور مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

 

Share

, , , , , , , , , ,

Comments are closed.