آخرین خبر درباره ظرفیت های مهاجرت


برای مشاهده آخرین گزارش ظرفیت های مهاجرت گروه متخصصین فدرال Federal Skilled Worker Class که امروز ۲۳ مارس ۲۰۱۱ برابر ۳ فروردین ۹۰ بروز شده است به لینک زیر مراجعه فرمایید:

گزارش ظرفیت های مهاجرت گروه متخصصین فدرال

Share

, , ,

Comments are closed.