آخرین خبر در خصوص وضعیت بازار کار کانادا


بهبود بازار کارخبر خوب اینکه وضعیت کار در کانادا آرام آرام رو به بهبود است. بنا به گزارش خبرگزاری ملی کانادا در ماه گذشته ۲۸ هزار شغل شدید در بازار کار کانادا ایجاد شده است [مشاهده اصل خبر] البته چون تعداد متقاضیان کار هم زیاد شده درصد بیکاری نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نکرده است. در حال حاضر درصد بیکاری کانادا حدود ۷ و چهار دهم درصد است. در زیر استان های کانادا به ترتیب از کمترین درصد بیکاری تا بیشترین درصدآمده اند. همان طور که ملاحظه می فرمایید سه استان غربی سسکچوان، منیتوبا و آلبرتا از این نظر بهترین استان های کانادا محسوب می شوند.

 1. سسکچوان ۴ و نه دهم درصد
 2. منیتوبا ۵ و نیم درصد
 3. آلبرتا ۵ و شش دهم درصد
 4. بریتیش کلمبیا ۷ و سه دهم درصد
 5. انتاریو ۷ و هفت دهم درصد
 6. نیو برانزویک ۷ و نه دهم درصد
 7. کبک ۷ و نه دهم درصد
 8. نوا اسکوشیا ۸ و هفت دهم درصد
 9. جزیره پرنس ادوارد ۱۲ درصد
 10. نیوفانلند و لابرادور ۱۲ و سه دهم درصد

همچنین درصد بیکاری در مناطق کانادا به شرح زیر است:

 1. نورث وست تریتوریز ۷ و هفت دهم درصد
 2. یوکان ۷ و نه دهم درصد
 3. نوناوت ۱۹ و دو دهم درصد

درصد طبیعی بیکاری در کانادا حدود ۶ درصد است. بنابراین به نظر نگارنده نمی توان بازار فعلی کار را “عادی” قلمداد کرد و هنوز تا وضعیت عادی چند ماهی فاصله داریم. همچنین احتمال اینکه درصد بیکاری در ابتدای فصل پاییز افزایش یابد وجود دارد چرا که بسیاری از کارهای تابستانی در آن موقع وجود نخواهند داشت.

نکته آخر اینکه شاید برایتان جالب باشد بدانید که درصد بیکاری در کشور همسایه ما آمریکا در حال حاضر ۹ و دو دهم درصد است که نسبت به ماه پیش حدود یک دهم درصد افزایش نشان می دهد. با توجه به اینکه درصد بیکاری طبیعی در آمریکا حدود ۴ و نیم درصد است به نظر می رسد این کشور تا بازگشت به وضعیت عادی راه درازی را پیش رو داشته باشد.

 

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share

, , , ,

Comments are closed.