Posts Tagged آب و هوای تورنتو

آب و هوای تورنتو و ریچموند هیل

تورنتو Toronto بزرگترین شهر کانادا، بزرگترین جاذب مهاجر از سراسر جهان و بزرگترین مرکز ایرانی نشین کاناداست. این شهر زمستانهایی سرد و تابستان هایی گرم دارد. در زیر آخرین وضعیت آب و هوای این شهر معرفی می شود. خیلی از ایرانی های ساکن تورنتوی بزرگ در منطقه ریچموند هیل زندگی می کنند. در زیر آخرین […]

, , ,

No Comments

جان سختان به کار اسباب کشی

درباره سردی آب و هوای کانادا بارها و بارها نوشته ایم و نوشته اند. انواع مقالات و گزارش های تصویری و تفاسیر ادبی و عامیانه سر تا سر تارنمای فارسی زبان را پر کرده. یکی بد می گوید و یکی خوب! یکی می گوید چندان مهم نیست و یکی می گوید مرگ است! قابل تحمل […]

, , , , , , , , , ,

No Comments