Posts Tagged آداب فرهنگی کانادایی ها

در زدن در کانادا

با عرض سلام مجدد در مطلب قبلی گفتم که همسایه بغلی ما در زد و آمادگی خودش را برای کمک اعلام کرد . گفتم در زد. در شهر ما و احتمالا بیشتر مناطق کانادا معمولا درخانه ها نه از اف اف و بازکن تصویری خبری هست و نه از زنگ اخبار و کوبه فلزی که منازل […]

, ,

No Comments