Posts Tagged آدرس دادن در کانادا

کد پستی و صندوق پستی

کد پستی Postal Code در کانادا از ترکیب ۶ کاراکتر(حرف یا رقم) تشکیل می شود که فرم کلی آن X1X 1X1 است. به جای حرف X یکی از حروف الفبا قرار می گیرد و به جای عدد ۱ یکی از اعداد صفر تا ۹٫ بین کاراکتر سوم و چهارم همیشه فاصله وجود دارد. معمولا سه […]

, , , ,

No Comments

نحوه نگارش آدرس در کانادا

هنگام نوشتن آدرس در کانادا – بخصوص روی پاکت نامه – باید اجزای آدرس را به ترتیب معینی بنویسید. این کار خواندن آدرس را آسان و استاندارد می کند. در زیر نمونه یک آدرس نوشته شده است. John Jones Marketing Department ۱۰-۱۲۳ ۱/۲ Main ST NW Montreal QC H3Z 2Y7 تشریح اجزای آدرس جدول زیر […]

, , , , , , ,

No Comments