Posts Tagged آدرس سی.آی.او

مراکز دریافت و بررسی مدارک و فرمها

بررسی پرونده های مهاجرتی معمولا در مراکزی صورت می گیرند که دفتر ویزا Visa Office نام دارند. دفاتر ویزا خارج از کانادا و در محل یکی از ادارات زیر قرار گرفته اند. سفارتخانه ها Canadian Embassies دفاتر کمیسیون عالی (مستقر در کشورهای مشترک المنافع) Canada High Commissions ادارات کنسولی Canadian Consulates در کنار دفاتر ویزا، […]

, , , , , , , , , ,

No Comments