Posts Tagged آزمون رانندگی

کتابچه های آموزش رانندگی کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا دارید یکی از اولین کارها اقدام برای دریافت گواهینامه است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نوشته “پاشنه ها را ور بکشید” آقای شامبیاتی مراجعه فرمایید. امروز یکی از خوانندگان وب سایت از طریق ایمیل با بنده تماس گرفتند و از من خواستند که نام کتابچه آموزش رانندگی Driver’s Handbook […]

, , ,

No Comments