Posts Tagged آیا به کانادا مهاجرت کنم

لطفاً به کانادا مهاجرت نکنید

نوشته ای را که مطالعه می کنید، یک درد دل صادقانه است از زبان ایرانیانی که در اینجا زندگی آرامشان را دارند و آنها که در صف طولانی مهاجرت به کانادا با دلهره از آینده خود به انتظار نشسته اند. دوستی امروز برای من پیامی گذاشته اند و به دو وبلاگ اشاره کرده اند که […]

, , , , , , , , ,

No Comments