Posts Tagged اتفاقات بامزه

قبل از دست بکار شدن حتما بخوانید

با عرض سلام عجب عادت بدی ست !!! من و خیلی از دوستان و فامیل و آشنایان وقتی وسیله ای را می خریم فکر می کنیم شرکت سازنده یک چیز اضافه داخل بسته و کارتن گذاشته است که به آن بی توجه هستیم و آن دفتر چه راهنمای استفاده یا نصب دستگاهی ست که خریده […]

, , , , , , ,

No Comments