Posts Tagged اجاره نشینی

چگونه صاحب خانه شدم

با عرض سلام قبلا گفتم که یک سال در آپارتمان زندگی کردم تا تجربه و مشکلات و محاسن زندگی در اینجا را پیدا کنم و آزمایشی باشد برای توان تحمل دوری از وطن و همزبانان و در و همسایه و دوست و آشنا.   فامیل هم که جای خود را دارد. بر پیشنهادم برای اجاره […]

, , , ,

No Comments