Posts Tagged از صفر شروع کردن

مهاجرت به کانادا – مقدمه چینی

در این نوشته قصد دارم پیشنهادی را در خصوص مقدمه چینی برای مهاجرت به کانادا مطرح کنم. منتها پیش از مطرح کردن این پیشنهاد لازم است چند نکته را یادآوری نمایم. من بارها بر چند مسأله تأکید کرده ام. یکی این است که مهاجرت مسافرت نیست و باید برای آن برنامه ریزی کنید و دقت […]

, , , , , , , , , ,

No Comments

دو روی سکه کانادا

با انتشار «قصه من و دلتنگی هام» برخی دوستان تصور کردند که این نوشته گله و شکایتی است از اوضاع و پرسیدند که پس با این همه شکایت چرا باید ماند؟ راستش دلتنگی حسی ست واقعی و غیر قابل انکار. نمی شود کسی را به جرم این که در شرایط به اصطلاح بهتری زندگی می […]

, , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments