Posts Tagged اسپانسر زن

ارزیابی رایگان برای مهاجرت خویشاوندی

عزیزانی که به عنوان مقیم دائم Permanent Resident ساکن کانادا هستند یا آنکه تابع این کشورند Citizen تحت شرایط خاص می توانند اعضای خانواده خود را به کانادا بیاورند. پیش از این من درباره انواع روش های مهاجرت خویشاوندی توضیح داده ام. محض یادآوری لینک نوشته های مرتبط را در زیر درج می کنم. اسپانسر […]

, , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

اسپانسر همسر (زن یا شوهر) برای مهاجرت به کانادا

یکی از اهداف قانون مهاجرت کانادا Immigration and Refugee Protection Act رساندن خویشاوندان به یکدیگر است. این مساله در بند d ماده ۳٫۱ این قانون مطرح شده است [لینک]. در ادامه، در بند ۱ ماده ۱۲ این قانون خویشاوند به صورت زیر تعریف شده است: “یک فرد خارجی می تواند به عنوان عضوی از خانواده […]

, , , , ,

No Comments