Posts Tagged اصطلاحات شغلی

راهنمای کاریابی در کانادا – ویژگی های شغلی

این نوشته یکی از مطالب سلسله مقالات “راهنمای کاریابی در کانادا” است [لینک].  پیش از مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود، نوشته زیر را از مجموعه مذکور مطالعه فرمایید: راهنمای کاریابی در کانادا – مقدمه ای بر روزمه نویسی ویژگی های شغلی Career Profile چیست؟ ویژگی های شغلی Career Profile جزوه ای است شما را […]

, , , , , , , , , ,

No Comments

اصطلاحات قرادادهای استخدامی

در ادامه مطلب “انواع روش های استخدام در کانادا” لازم دیدم یکی دو مورد را درباره قراردادهای استخدامی ذکر کنم. شما معمولاً پیش از استخدام، یک الی سه بار مصاحبه می شوید. اگر همه مصاحبه ها را به سلامت بگذرانید از طرف مدیر مستقیم خودتان (یا به ندرت از طرف منابع انسانی شرکت Human Resources) […]

, , , , , , ,

No Comments