Posts Tagged اطفاء حریق

ایستگاه دوچرخه و شیر آتش نشانی

دو مطلب کوتاه زیر در پاسخ به درخواست عزیزان خواننده در انتشار تصاویری که خودمان گرفته ایم منتشر می شوند. امیدوارم مورد پسند واقع شوند. ایستگاه یا پارکینگ دوچرخه در کنار خیلی از ساختمان ها و همچنین در بسیاری از مکان های عمومی کانادا محلی برای پارک دوچرخه ها پیش بینی شده است. در این […]

, , , , , , , ,

No Comments