Posts Tagged امتیازبندی کبک

نحوه امتیازبندی مهاجرت به کبک برای گروه کارکنان ماهر Quebec Skilled Worker

کسانی که در دسته کارکنان ماهر کبک Quebec Skilled Worker برای مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک اقدام می کنند لازم است امتیاز لازم برای مهاجرت به این استان را بیاورند. در زیر نحوه امتیازبندی این گروه برای مهاجرت به کبک تشریح شده است. نکته: نوشته حاضر در خصوص مهاجرت به کبک Quebec یکی […]

, , , , , ,

No Comments