Posts Tagged ایرانی های کانادا

ایرانیان ساکن منیتوبا استان مرکزی کانادا

تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی، دانشگاه منیتوبا University of Manitoba و گاه دانشگاه وینی پگ University of Winnipeg را که هر دو مستقر در شهر وینی پگ استان مینتوبا هستند برای تحصیل انتخاب می کنند. همچنین از سالها قبل تعدادی از ایرانیان برای مهاجرت به کانادا استان منیتوبا را انتخاب کرده اند. این روزها […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments

در تورنتو تنها نخواهید ماند!

یکی از دغدغه های بسیاری از منتظرین در صف مهاجرت، تنهایی و غربت در شهر جدید و جای خالی عزیزان و دوستانی است که روزگاری بهترین مونس لحظه های سخت و یار باوفای گرمابه و گلستانمان بودند. دوستان و عزیزانی که سال های سال تنها به اشاره ای فرشته نجاتت می شدند حالا وقتی تو […]

, , , , , , ,

No Comments

انار شب یلدا

با عرض سلام دو روز پیش که برای خرید میوه ی شب یلدا به یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای رفته بودم . در کنار کارتن خیلی بزرگی که پر از انار بود – البته نه به درشتی و لطافت پوست انارهای ساوه – دسته ای بروشور قرمز رنگ هم گذاشته بودند که عکس انار روی […]

, , , , , , , , ,

No Comments

از من نترس هموطن!!

پا در راه مهاجرت که می گذاری اولین و آخرین توصیه دوستان و آشنایان خارج نشین و داخل نشین این است: «فقط حواست باشه با ایرانی جماعت ارتباط برقرار نکنی. ازشون دوری کن والا زندگیتو به باد می دی» تو هم این توصیه را آویزه گوشت می کنی و پایت که به فرنگستان رسید یک […]

, , , ,

No Comments