Posts Tagged بزرگراه

آزادراه های انتاریو – بزرگراه های سری ۴۰۰

بخش قابل توجهی از جمعیت کانادا در استان انتاریو Ontario و بالاخص جنوب آن زندگی می کنند. جمعیت این استان بالغ بر سیزده و نیم میلیون نفر یعنی حدود ۴۰ درصد جمعیت کاناداست. بیشتر این جمعیت در بخش جنوبی این استان مستقر هستند. شهرهای انتاریو به وسیله جاده ها و ریل های راه آهن به […]

, , , , , , , ,

No Comments