Posts Tagged ترتیا

خوشمزه پرچرب

از نوشته زیر یا به شدت خوشتان خواهد آمد و یا متنفر خواهید شد. این هم بستگی به تحملاتان در مقابل چربی دارد. یکی از خوراکی های مرسوم در کانادا که بیشتر به صورت پیش غذا Appetizer مصرف می شود و اصلا مکزیکی است ناچوز Nachos نام دارد. ماده اصلی ناچوز چیپس ترتیا Tortilla است […]

, , , , , , ,

No Comments