Posts Tagged تصاویر چتم

دو تصویر از رودخانه تمز

عزیزانی که نوشته های من را دنبال می کنند می دانند که از میان شهر چتم Chatham محل زندگی بنده، رودخانه ای عبور می کند به نام تمز Thames (حرف h خوانده نمی شود). امروز هوا گرم و بهاری بود (دقیق تر بگویم ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر). انگار پاییز برای سر زدن به ما […]

, , , , , , , ,

No Comments

غازهای سفید در کنار رودخانه تمز

امروز صبح وقتی برای خوردن صبحانه – جای دوستان سبز – به رستوران پشت منزلمان رفته بودیم متوجه شدیم که گروهی غاز سفید – که وحشی نیستند – در کنار رودخانه تمز Thames مشغول گشت و گذارند. دلم نیامد از این صحنه عکس نگیرم. همچنین دلم نیامد آن را با شما عزیزان خواننده به اشتراک […]

, , ,

No Comments