Posts Tagged تصویر

تصاویری از کانادا

امروز جلسه ای با یکی از شرکت های شهرمان داشتم. بعد از جلسه، هنگام خروج از ساختمان با صحنه ای فوق العاده زیبا مواجه شدم. این روزها رودخانه تمز Thames River که از میان شهر چتم Chatham می گذرد به علت سرما یخ زده است. یخ بخشی از رودخانه در نزدیکی شرکت مزبور آب شده […]

, , ,

No Comments