Posts Tagged تغییر عادت ها

شماره تلفنتون لطفاً

با عرض سلام نمی دانم علیرضا خان تا حالا در نوشته هایشان به این موضوع که می خواهم عرض کنم اشاره کرده اند یا خیر . به هر حال ارزش تکرار را دارد . یکی از مشکل های بزرگ من در این یک سال و اندی که آمده ام کانادا همین بوده و هنوز هم […]

, , , ,

No Comments