Posts Tagged تفاوت زبان انگلیسی در کانادا و انگلیس

WC بی WC

وقتی در یک کشور غیر انگلیسی زبان، زبان انگلیسی را فرا می گیرید، معمولا روش فراگیری از نوع “از هر چمنی گلی” است. به عبارت دیگر بسته به مدرس، آموزشگاه، و یا حتی کتابهای درسی لهجه و نوع لغتهایی که می آموزید متفاوت است. برای مثال همیشه در ایران شنیده بودم که جواب How are […]

, , , ,

No Comments