Posts Tagged تفریح در کانادا

پاتلاک

پاتلاک Potluck به نوعی مهمانی گفته می شود که هر فرد یا خانواده غذای خودش را همراه می آورد. این نوع مهمانی ها در نزدیکی کریسمس بسیار مرسوم است. معمولاً فردی یا شرکتی میزبانی مهمانی را به عهده می گیرد و معمولاً نوشابه و ظروف یک بار مصرف را تأمین می کند. مهمان ها هم […]

, , , , , , , , ,

No Comments

چلوکباب کوبیده و نان بربری

در شمال غربی شهر چتم Chatham، محل زندگی نگارنده، در منطقه ای به نام Port Lambton که از طریق رودخانه St. Clair هم مرز با ایالت میشیگان آمریکاست، پارک زیبایی قرار دارد به همین نام یعنی Port Lambton Park (پارک پورت لمتون). امروز جای عزیزان سبز برای گذران روز تعطیل و با استفاده از هوای […]

, , , , , , , , ,

No Comments