Posts Tagged تقویم خورشیدی

تقویم شمسی (خورشیدی) تقویم میلادی

تا وقتی که ایران هستید، تکلیفتان با تقویم و تاریخ روشن است. تقویم خورشیدی یا شمسی Iranian Calendar برای امور روزمره و رسمی، در کنار تقویم قمری Islamic/Hijri Calendar برای مسایل مذهبی و همین طور نیم نگاهی به تقویم میلادی Gregorian Calendar برای در نظر گرفتن بعضی روزهای مهم، بخصوص تبریک سال نوی میلادی به […]

, , , , , , , , , ,

No Comments