Posts Tagged تماس با اداره مهاجرت

سیاست اداره مهاجرت کانادا در قبال ایمیل

یکی از روش های مرسوم مکاتبه با اداره مهاجرت کانادا CIC (سازمان تابعیت و مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada) استفاده از ایمیل است. برروی فرم های مهاجرتی محلی برای درج ایمیل ذکر شده و همین طور اگر وکیل مهاجرت داشته باشید، می توانید ایمیل وی را نیز در اختیار اداره مهاجرت قرار دهید (که […]

, , , , , , ,

No Comments