Posts Tagged ثبت نام خبرنامه

ثبت نام از طریق گوگل ریدر Google Reader

همان طور که بسیاری از خوانندگان عزیز مطلع هستند وب سایت فارسی/انگلیسی مهاجران کانادا Canadian Settler در قالب سه وبلاگ “مهاجران کانادا“، Canadian Settler و Interesting Excerpts منتشر می شود. یکی از راه های اطلاع از آخرین نوشته های این وبلاگ ها این است که به وسیله گوگل ریدر Google Reader یا سیستمی مشابه آن […]

, , , , , ,

No Comments