Posts Tagged جارچی

من و جارچی چاتام در Family Literacy

با عرض سلام نمی دانم داستانهای مکرر من در باره ی کلاس زبان و اخیراً برف، شما را خسته کرده است یا نه و به قول بعضی از هموطنان عزیز که تا دیروز می گفتند : “حوصله تان سر رفته” اما امروز به زبان سومی صحبت می کنند که مخلوطی از فارسی و انگلیسی ( […]

, , , , ,

No Comments