Posts Tagged حراج

خوش آمدی مهاجر: قصه چهارم، بحث شیرین تر!! خانه چینی

نوشته قبلی: خوش آمدی مهاجر – قصه سوم، بحث شیرین اجاره خانه خانه برای هر انسانی به مفهوم آرامش و امنیت است اما برای یک مهاجر مفهوم اسکان و استقرار را نیز به دنبال دارد. حقیقتاً مهاجر تا پا در خانه خود نگذارد، حس اقامت در محل جدید و شهروندی ندارد و باور نمی کند […]

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

حراج اول فصل – کجای این دایره سرگردانم؟

با عرض سلام زمستان در تورنتو شروع شده . چند روزی ست اینجا هستم و از چاتام خبری ندارم؛ اما تبلیغات فروشگاهها از مدتها قبل برای فروش زمستانی شروع شده و پیشاپیش حراج های زمستانی خودشان را شروع کرده اند.  برای من جالب است که در اینجا حراجها در اول فصل انجام می شود؛  مثلاً […]

, , , , , , , ,

No Comments