Posts Tagged حرفه

بی کار نمی توان نشستن

سلام عرض می کنم با توجه به ضرب المثل بالا و برای جواب دادن به زن و بچه و شکم های بی هنر پیچ پیچ باید دنبال کار بود و در آمد داشت . داشتن درآمد در کانادا هر قدر هم کم باشد بسیاری از مشکلاتی را که حتی فکرش را هم نمی کنید رفع […]

, , , , , , ,

No Comments