Posts Tagged حفظ اقامت

اطلاعاتی مهم در مورد اقامت دائم کانادا

این مطلب در تکمیل نوشته “اقامت دائم کانادا و حفظ آن” می آید. هر سال بیش از ۲۵۰ هزار نفر فرصت این را می یابند که مقیم دائم Permanent Resident کانادا شوند. اقامت دائم کانادا به معنای آن است که فرد می تواند در هر نقطه ای از کانادا کار و زندگی کند. این فرصتی […]

, , , , , , ,

No Comments

برای گرفتن کارت اقامت فرصت ندارم PR

تاکنون چندین بار عزیزان خواننده برای من پیغام گذاشته اند که ما ویزای اقامت خود را دریافت کرده ایم و به زودی وارد کانادا می شویم ولی قصدمان این است که به قول خودمان سوک سوک کنیم و برگردیم. آیا این امکان پذیر است؟ بگذراید ابتدا مساله را از نظر اجتماعی بررسی می کنیم. همان […]

, , , ,

No Comments