Posts Tagged حق

حق و حقوقتان گرفتنی است یا دادنی

این ضرب المثل و کلام زیبا که حق گرفتنی است از کودکی با من بوده و سالیان درازی مرا وادار کرده که برای به دست آوردنش بدوم اما کمتر به این فکر بودم که چرا خیلی ها با سوء استفاده از این کلام سعی در خوردن حق دیگران می کنند و با خیال راحت می […]

, , , , , ,

No Comments