Posts Tagged حقوق

کشف بزرگ من!

تا آن جا که یادم می آید همیشه از بانک و بانک رفتن گریزان بودم و از انجام کارهای بانکی و تبدیل تومان به ریال و صفر گذاشتن و برداشتن و سه تا سه تا جدا کردن یواشکی اعداد!! در عذاب. هر بار که قرار بود به بانک بروم از شب قبل عزای عظما داشتم […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments

راهنمایی کاریابی در کانادا – حقوق

این نوشته در پی سلسله مطالب زیر در خصوص کاریابی در کانادا می آید: راهنمای کاریابی در کانادا – عنوان شغلی راهنمای کاریابی در کانادا – مهارت و تجربه راهنمای کاریابی در کانادا – تحصیلات و مدارک تحصیلی پیش از مطالعه این مطلب نوشته های فوق و بخصوص اولین نوشته را مطالعه فرمایید. یکی از […]

, , , , , ,

No Comments

حق و حقوقتان گرفتنی است یا دادنی

این ضرب المثل و کلام زیبا که حق گرفتنی است از کودکی با من بوده و سالیان درازی مرا وادار کرده که برای به دست آوردنش بدوم اما کمتر به این فکر بودم که چرا خیلی ها با سوء استفاده از این کلام سعی در خوردن حق دیگران می کنند و با خیال راحت می […]

, , , , , ,

No Comments