Posts Tagged حمل و نقل بین شهری

حمل و نقل عمومی در تورنتوی بزرگ

تورنتوی بزرگ Greater Toronto Area بزرگترین مجموعه شهری کاناداست که از ترکیب شهر مرکزی تورنتو City of Toronto و چهار منطقه دورام Durham، یورک York، پیل Peel و هالتون Halton تشکیل شده است (شکل روبه رو برگرفته از Wikipedia). جمعیت شهر مرکزی تورنتو حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر و جمعیت تورنتوی بزرگ نزدیک […]

, , , , , , , , ,

No Comments

سطل های بازیافت زباله در ایستگاه قطار

چند روز پیش که برای بدرقه عزیزانمان به ایستگاه قطار شهر چتم Chatham رفته بودیم، مجموعه سطل های بازیافت زباله Recycle Bins ایستگاه توجه من را به خود جلب کرد و حاصل آن تصاویری شد که در زیر ملاحظه می فرمایید. همان طور که از تصاویر هم بر می آید به شرکت راه آهن اینجا […]

, , , , , , , ,

No Comments